• Názor
  • Suďte až nadejde ten správný čas
říj21

Suďte až nadejde ten správný čas

Kategorie // Názor

Vision

V posledních dnech se o sobě dočítám nejrůznější. V těch nejlaskavějších komentářích jsem nazýván snílkem a fantastou, a to oč usilujeme bylo pojmenováno jako nebezpečný experiment. Nejspíš nadešel čas, abych se také vyjádřil.

Partnerským městem Příbrami je německý Freiberg. S jeho starostou, panem Krügerem jsem si mnohokráte povídal o tom, na jakých principech funguje demokracie na komunální úrovni na druhé straně Krušných hor.

Tak předně, starosta je v saských městech volen přímou volbou na dobu 6 let. Na radnici odchází sám, jen s jedním pomocníkem, kterého si svobodně vybere. Onen pomocník by neměl být členem žádné strany. Radě města předsedá starosta a jejími členy se automaticky stávají vedoucí odborných úseků. Vedení města je tak zcela odpolitizováno. Zastupitelé jsou voleni podobným principem jako u nás a podobné jsou i jejich kompetence. Nyní to podstatné: Tamní zastupitelé vytvářejí koalice ke každému projednávanému bodu podle toho, jak jim jejich vlastní svědomí velí.

Tento princip považuji za zcela přirozený a rozumný. TOP 09 o něm hovoří jako o nesmyslu, zatímco zastupitelská korida po vzoru našeho parlamentu jim připadá jako optimální. V Kolíně, Mladé Boleslavi, Berouně a v řadě dalších měst je o aplikaci tohoto modelu spolupráce napříč co nejširším politickým spektrem již rozhodnuto. Moc jim přeji aby jim to vyšlo. U nás v Příbrami tomu tak zřejmě nebude a občané Příbrami budou moci být v příštích čtyřech letech oblažováni informacemi o tom, jak si jimi zvolení zástupci vzájemně překážejí.

Nyní k věci samé. Mnoho lidí naprosto přesně ví, co bych dělat měl, a pokud se zachovám jinak než předpokládají, okamžitě mne zatratí. Na straně druhé uznávám, že pokud občané nebudou pohnutky našeho konání znát, nemají se nad čím zamýšlet.

Spolupráce ANO v koalici s TOP místy ušla a místy byla zcela k nevydržení. Po dvou letech spoluvlády, kdy TOPce jednoznačně velel Ing. Stříbrnský jsme si před očima mávali cárem papíru zvaném koaliční smlouva, naprosto neschopni pohnout se dál. První dva roky bych proto charakterizoval jako jízdu se zataženou ruční brzdou.

Ve druhém pololetí společné vlády se pan Stříbrnský částečně stáhnul, ANO si proto na svá bedra mohlo naložit víc a jelo se dál. V té době začínal nabývat na obrysech další problém. Práce bylo tolik, že nebyl čas se ani nadechnout. Náš politicky daleko zběhlejší partner si čas na sebeprezentaci nacházel stále častěji a častěji, až to začalo být nepříjemné. Možná si řeknete, že to je přeci nepodstatné, a budete mít pravdu. Zdvořile budu oponovat tím, že s kamínkem v botě můžete zcela bez problémů ujít pár desítek nebo i stovek metrů. Vydat se s ním na dálkový pochod se však budete nejspíš zdráhat.

Povolební situace postavila mne a mé kolegy před jasný úkol. Poskládat vedení radnice pro další čtyři roky. Nevýhoda českého systému vlády nad radnicí oproti tomu německému spočívá v tom, že navýsost odborné resorty jsou řízeny lidmi navolenými hlasem lidu. Nemusíme chodit daleko do historie Příbrami, abychom si připomněli, že ekonomiku města řídil lékař a sociální oblast elektrikář a poradce pro školství neměl maturitu. Zkuste si jen na chvíli představit, že by na tomto principu měla fungovat jakákoli firma.

Teď už jen krátce k naší radnici. Je třeba obsadit místo schopného ekonoma. Námi navrhovaný Ing. Buršík je ekonom vystudovaný v zahraničí s nejlepšími referencemi. Kromě „našeho“ Ing. Rottera, napříč celým zastupitelstvem nikoho takového nevidím. Mgr. Konvalinka je ředitelem Centra sociálních a zdravotních služeb a je nejlépe připraven tento resort převzít. V minulosti vykonával také funkci zástupce ředitele školy. Je namístě připomenout, že oblast školství a sportu přislíbili svojí prací podpořit další kandidáti na pozice radních, tj. Mgr. Vesecká a pan Chrastina. Bylo by skvělé, kdyby školství mohl i nadále dělat také Mgr. Švenda. Problém je v tom, že další placené místo na radnici už není. Slyšel jsem z mnoha stran návrhy, abychom toto nové místo vytvořili. Ano, tato vše usnadňující varianta existuje. Potíž však spočívá v tom, že by se jednalo o typický příklad politického řešení pomocí trafiky. Doposud jsem politiku nedělal a nebudu s tím už začínat.

Jsem dalek toho, abych si myslel, že vše o čem jsem dnes napsal je skutečně přesně tak, jak jsem bíle nebo černě popsal. Je to spíše zpověď než technokratický popis situace. Jedno však zaznít musí na závěr jednoznačně. Čtenáři tohoto článku si mé názory přečtou, odsoudí je nebo je pochválí, pustí si telku, anebo odejdou na špacír do Brd. Já jsem ve zcela jiné situaci. Já si vybírám, s kým budu uzamčen od rána do večera na radnici příští čtyři roky. Zkuste se na to podívat i takto a suďte tehdy, až nadejde ten správný čas.

Autor: Jindřich Vařeka, starosta města Příbrami

Rychlé kontakty

Hnutí ANO Příbram

Email:    info@anopribram.cz
Web:    www.anopribram.cz