• Kandidáti
Ing. Jindřich Vařeka

1. Ing. Jindřich Vařeka
Příbram II / 59 let, starosta

Ještě není hotovo. Pojďme to dotáhnout!

Pojďme se společně podívat na všechny naše kandidáty.

Ing. Petr Rotter

2. Ing. Petr Rotter
Příbram II / 47 let, manažer správy majetku, zastupitel, předseda finančního výboru

Před čtyřmi lety jsme se sešli, abychom naše město změnili. Jen vy můžete posoudit, zda se nám to daří. Pokud se domníváte, že ANO, pojďte s námi dále rozvíjet krásnou, kulturní a nyní již i prosperující Příbram.

Mgr. Jan Konvalinka

3. Mgr. Jan Konvalinka
Lazec / 34 let, ředitel příspěvkové organizace

Mým cílem je udržení kvality a dostupnosti sociálních služeb ve městě a podpora příbramského školství. Záleží mi na tom, aby Příbram byla férovým a bezpečným místem pro život slušných a pracovitých lidí.

MUDr. František Hauser

4. MUDr. František Hauser
Příbram II / 67 let, lékař, zastupitel, člen komise zdravotní a sociální

Stávající vedení radnice udělalo za 4 roky ohromné množství práce. Velmi rád bych jako člen zastupitelstva města byl jejich další práci nápomocen. "Když můžu, tak musím".

Mgr. Zorka Brožíková

5. Mgr. Zorka Brožíková
Příbram VIII / 66 let, důchodce, zastupitelka, předsedkyně komise pro výchovu a vzdělání

Nadále budu podporovat úpravy a rekonstrukce školních budov a hřišť, aby plně odpovídaly současným, ale i budoucím potřebám výuky a vzdělávání. Podpořím ředitele škol při prosazování jejich vizí souvisejících s investicemi do majetku města. Zasadím se o dokončení opatření vedoucích k zabezpečení škol.
Podpořím také zlepšování, výstavbu a udržitelnost městských sportovišť tak, aby co nejlépe sloužily spoluobčanům k naplňování jejich volnočasových aktivit.

Roman Mráz

6. Roman Mráz
Příbram - Březové Hory / 32 let, IT manager, zastupitel, předseda komise pro rozvoj města, zaměstnanost a terciární sféru

Dlouhá léta se věnuji řízení nejmodernějších ICT technologií, které mají sice jasně definovaná pravidla, přesto mne denně nutí dělat zásadní rozhodnutí. Své zkušenosti rád efektivně přetavím v další lepší zítřky pro Příbram a nedám šanci nerozhodnosti.

Tomáš Dvořáček

7. Tomáš Dvořáček
Orlov / 34 let, podnikatel

Předseda místní organizace hnutí ANO v Příbrami. Člen kontrolního výboru Středočeského kraje, expertní pracovní skupiny Ministerstva vnitra ČR a několika školských rad. Nabízím své zkušenosti a manažerské schopnosti získané v soukromém i státním sektoru zemí EU. Příbram v posledních letech jen vzkvétá, ale stále je dost práce před námi. Pojďme se do toho pustit společně!

Marta Frýbertová

8. Marta Frýbertová
Příbram - Březové Hory / 67 let, účetní

Ráda bych zúročila své zkušenosti nabyté v průběhu minulých let při práci ve Finančním a Kontrolním výboru Zastupitelstva města Příbram, v Bytové komisi Rady města Příbram a v Osadním výboru Březových Hor. Jen kritizovat prostě nestačí...

Ing. Martin Buršík, MBA

9. Ing. Martin Buršík, MBA
Příbram IV / 39 let, investiční manažer

Více než 12 let působím jako odborník na firemní finance, v posledním působení jako finanční ředitel významné příbramské firmy a manažer investičního fondu. Ve volném čase se věnuji neziskovým aktivitám v oblastech vzdělávání a finanční gramotnosti. Příbrami bych rád pomohl při řešení ekonomických, investičních a finančních otázek.

Milan Hrudka

10. Milan Hrudka
Příbram VII / 55 let, OSVČ

Člen Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Zastupitelstva Středočeského kraje. Člen Komise kulturní, letopisecké a památkové a Komise bezpečnostní a dopravní Rady města Příbram. Chtěl bych navázat na svou dosavadní činnost v oblasti návrhů a řešení parkovacích míst v Příbrami a také se zasadit o podporu a propagaci regionální kultury.

11. František Jobek
Příbram VII / 60 let, vedoucí prodejny, člen bytové komise

Vedoucí prodejny VODA – TOPENÍ, tuto funkci zastávám již přes 20 let. Po skončení aktivní sportovní činnosti dlouhá léta pracuji jako funkcionář HC Příbram. Rád bych v Příbrami pomohl řešit otázky sportu a dalších důležitých oblastí.

12. Ing. Jiří Holý
Příbram - Zdaboř / 48 let, ekonom, daňový poradce, podnikatel, člen komise pro mládež, tělovýchovu a sport, člen osadního výboru

Vždy hledám funkční a systémové řešení a umím ho prosadit. Rád bych pomohl vytvořit dlouhodobou koncepci příbramských sportovišť, jejich udržitelného rozvoje a údržby.

13. Alena Hlubučková
Orlov / 67 let, důchodce, členka kontrolního výboru a komise fondu oprav a modernizace, předsedkyně osadního výboru

Téměř celý život jsem pracovala v obchodě. Ráda pracuji s lidmi, chtěla bych pro lidi pracovat i v budoucnu.

14. Mgr. Josef Strejc
Příbram VII / 35 let, ředitel školy, předseda komise pro mládež, tělovýchovu a sport

Jako dlouholetý učitel bych rád pomohl v rozvoji školství a sportu. Mým cílem je bezpečné a klidné město, ve kterém mají lidé možnost kulturního a sportovního vyžití.

15. Miroslav Pergl
Kozičín / 45 let, pracovník údržby

Již dvě volební období se věnuji rozvoji obce Kozičín jako předseda osadního výboru. Příbrami bych rád pomohl řešit běžné problémy vznikající při chodu města.

16. Karel Vild
Příbram VIII / 51 let, majitel stavební firmy

Člen komise pro realizaci majetku města. Dokážu ocenit změny, které se udály v posledních čtyřech letech. Záleží mi na tom, kde žiji se svou rodinou.

17. MUDr. Vlastislav Páca
Příbram IV / 63 let, lékař

Doufám, že pravda a slušnost budou opět v Příbrami vítězit.

18. Bc. Martin Krákora
Příbram - Březové Hory / 26 let, radiologický asistent

Pracuji ve zdravotnictví. Mojí prioritou je práce v oblasti prevence a podpora dostupné kvalitní péče ve městě.

19. Ing. Eva Kyseláková
Příbram - Nová Hospoda / 67 let, průvodkyně v památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami

Ve prospěch města Příbrami nabízím své zkušenosti získané jak dlouholetým působením ve státní správě, tak i činností ve finančním výboru, osadním výboru a v komisi pro rozvoj města, zaměstnanost a terciární sféru.

20. Bc. Vladimír Karpíšek
Příbram II / 51 let, manažer v energetice

Dlouhodobě se věnuji oboru výstavby, zejména v oblasti veřejných zakázek jak v ČR, tak v zahraničí. Rád bych pomohl Příbrami odborně řešit otázky související nejen s výstavbou, ale také s ekologií ve spojení s těžební činností.

21. Ing. Petr Matula
Příbram V / 58 let, technik

26 let se věnuji správě nemovitostí, dříve ve státní správě, posledních 15 let v soukromé. V případě potřeby jsem připraven pomoci Příbrami v oblasti správy nemovitostí.

22. Libuše Šlehoferová
Příbram VII / 67 let, důchodce

Dlouhodobě se zajímám o problémy a dění ve městě a snažím se pomáhat i jako dobrovolný značkař Klubu českých turistů především v Brdech.

23. Bc. Josef Šašek
Příbram VII / 31 let, referent ekonomiky řízení

Mým cílem je rozvoj regionu zaměřený na plánovanou dostavbu R4. Chci pomoci vytvořit vhodné podmínky pro podnikatelský sektor s okrajovou průmyslovou zónou a tím motivovat mladé rodiny se zde usadit.

24. Martin Velas
Příbram - Březové Hory / 28 let, referent odbytu, dobrovolný hasič

Přes 10 let jsem připraven 24 hodin denně pomáhat spoluobčanům, čelit různorodým nástrahám. Nyní je na čase se více zapojit a vyslechnout potřeby občanů. Být jim oporou a prostředníkem. Rád bych byl nápomocen při řešení bezpečnostních otázek a při pořádání kulturních a sportovních akcí v Příbrami.

25. Ing. František Dohnal
Příbram VII / 76 let, důchodce, člen komise kulturní, letopisecké a památkové

Předseda spolku Senioři České republiky, městská organizace Příbram. Zajímám se o problémy a život seniorů.

Rychlé kontakty

Hnutí ANO Příbram

Email:    info@anopribram.cz
Web:    www.anopribram.cz