• Program

PROGRAM PŘÍBRAMSKÉHO HNUTÍ ANO 2018 – 2022

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si vám předložit:

„Volební program příbramského Hnutí ANO pro roky 2018 – 2022“, který je zároveň možno považovat za plán dalšího rozvoje města pro nadcházející 4 roky.

Cílem tohoto materiálu je poskytnout relevantní informace nejenom občanům, ale i možnému budoucímu vedení města vzniklému z letošních komunálních voleb. Jedná se o pragmatický dokument jenž se nepodbízí, neslibuje nemožné, ale popisuje možná řešení současných problémů města.

Volební program příbramského Hnutí ANO vychází ze tří principů:

a) staví na zkušenosti s tím, co se již podařilo vykonat a nabízí pokračování toho, co se osvědčilo
b) počítá s projekty které jsou připravovány anebo jsou již připraveny
c) plně respektuje finanční možnosti města a kapacity lid ských zdrojů

Pojďme se společně, bez frází a nic neříkajících klišé podívat na různé problematiky a konkrétní projekty města:

  1. Projekty
  2. Kultura a sport
  3. Sociální téma
  4. Byty
  5. Školství
  6. Doprava
  7. Majetek
  8. Bezpečnost
  9. Nezaměstnanost
  10. Otevřenost a nekorupční prostředí

Připravované projekty

Aquapark - Budova plaveckého bazénu, technické vybavení, elektrorozvody, technologie úpravy vody, rekuperace tepla, střecha a střešní konstrukce, zateplení budovy, zasklení a dokonce i těleso hlavního plaveckého bazénu se ocitly za hranicí své životnosti. Nové vedení radnice bude proto muset rozhodnout o budoucnosti příbramského plaveckého bazénu. Nebude to lehké rozhodování a přijetí jakéhokoli verdiktu bude bezpochyby mnohými občany odsuzováno. Rozhodnutí však padnout bude muset, ať už jeho výsledná podoba bude jakákoli.

V zásadě se nabízejí 3 varianty řešení:

Varianta minimalistická představuje ekonomicky přijatelné a relativně bezrizikové řešení. Vychází z myšlenky, že město o velikosti Příbrami takové zařízení nutně nepotřebuje a může se obejít i bez něj. Smíříme-li se s roční ztrátou z provozu ve výši cca 5 mil Kč a nepřipustíme-li žádné další větší výdaje, lze současný stav možná ještě několik málo let udržovat při životě. Otázkou zůstane, co nastane až udeří den D a „plavečák“ bude nutno definitivně uzavřít.

Varianta minimální nutné rekonstrukce - představuje řešení, kdy nákladem cca 150 mil. korun dojde k rekonstrukci tělesa plaveckého bazénu, střechy a střešních konstrukcí, elektroinstalací, veškerých technologií, prosklení budovy, šaten, atd. Současný stav tak bude zachován, avšak jeho životnost bude prodloužena o dalších několik desítek let. Přestože se atraktivita plaveckého bazénu nijak výrazně nezvýší, díky novým a úspornějším technologiím bude ztráta z provozu snížena v řádu jednotek milionů korun.

Varianta výstavby ekonomicky soběstačného moderního zařízení je řešením, které dlouhodobě zatíží městský rozpočet nákladem, který může v sumě převýšit částku 300 milionů korun. V této variantě by došlo k modernizaci současného stavu doplněného o 3 další plavecké dráhy, a také k zásadnímu rozšíření o atraktivní prvky jako je teplý relaxační bazén, moderní tobogány a rozlehlý saunový svět. Při realizaci této varianty lze dle odhadu odborníků počítat v minimalistické verzi s ročním ziskem cca 7 mil. Kč.

Ve srovnání s ostatními možnostmi, tato varianta nevytváří ztrátu, ale zisk. V tomto světle roční splátka úvěru (který by si město muselo pořídit) ve výši cca 20 milionů ročně pro příštích 15 let již nepůsobí natolik hrozivě.

Viděno zpovzdálí, mohlo by se zdát, že existují ještě varianty další, jako je např. ponechání současného plaveckého bazénu svému osudu a postavení nového, moderního Aquaparku na zelené louce. Názor, že zbudování zcela nového zařízení na zelené louce vyjde levněji než rekonstrukce starého se bohužel neopírá o fakta. Ve srovnání se stavbami o podobných výměrách v jiných městech, vychází jednoznačně rekonstrukce stávajícího zařízení jako ekonomičtější varianta. Propagátoři této myšlenky si zpravidla nelámou hlavu tím, že žádnou takovou zelenou louku město nemá, a že náklad jen na samotnou demolici a následné odstranění současné budovy plaveckého bazénu by se vyšplhal do řádu mnoha desítek milionů korun.

Za zmínku stojí také teorie, že nejlepším řešením by bylo si na Aquapark nejdříve našetřit, a potom ho teprve postavit. Bohužel, matematicky vzato, ekonomika této teorie vychází ve srovnání s variantou postavení Aquaparku na dluh (s 1,5% úrokem) velmi nevýhodně. Po celou dobu mnohaletého spoření by město namísto zisku inkasovalo jen těžké ztráty z provozu a ztráty z vynucených, avšak marných investic.

Zastupitelé za Hnutí ANO proto budou podporovat výstavbu nového moderního zařízení, které bude ekonomicky přínosné, bude odpovídat době a přinese spoustu radosti a zdraví obyvatelům města Příbram všech věkových skupin.

Areál Nový rybník - základní kameny tohoto klenotu byly položeny, bylo by však velikou chybou domnívat se, že „dál už to půjde samo“. Nyní již bez velkých nákladů, avšak s o to větší důsledností bude nutné zavést železná pravidla pro údržbu tohoto nádherného koutu Příbrami. Doslova metr po metru bude zapotřebí veškeré plochy areálu očistit od pozůstatků stavební činnosti, zarovnat terén, dosít trávníky, zajistit jejich závlahu a údržbu, dosadit stovky metrů živých plotů, záhonů květin a mnoho dalšího.

V plánu je i studijní místo pro studenty umístěné stranou a v klidu, s chytrými lavičkami, které umí dobít mobil nebo notebook.
Bylo by úžasné kdybychom dostali příležitost toto nádherné dílo dokončit.

Zelená páteř města - pokračování - po areálu Nový rybník by měla přijít na řadu její další část, a tou by měl být Čekalikovský rybník a jeho okolí. Veškeré potřebné pozemky byly již městem vykoupeny a ministerstvo životního prostředí ústy pana ministra opakovaně deklaruje vhodnost zařazení tohoto projektu do dotačního programu „Ochrana a péče o přírodu a krajinu“.

Je naprosto reálné změnit tuto část Příbrami v klidný stinný kout, kde bude radost posedět a kochat se přírodou.

„Křižáky“ - Oblast města sevřená mezi ulicemi Seifertova, Školní a Budovatelů patří k nejzanedbanějším částem města. Povrch společných venkovních prostor je v tak špatném stavu, že se stává zdraví nebezpečným. Studie rekonstrukce povrchů včetně sítí je hotova a projekt se připravuje. Předběžné náklady revitalizace rozpadlé zpevněné plochy se budou pohybovat mezi 6 až 8 miliony korun. Na podzim tohoto roku se budeme moci ucházet o poskytnutí peněžních prostředků ze Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích.

K revitalizaci tohoto území by však mělo dojít i v případě neúspěchu v dotačním řízení, a to nejpozději v roce 2019. V rozpočtovém výhledu je s touto akcí počítáno.

Současné vedení města si plně uvědomuje dluh vůči obyvatelům této lokality s tím, že jej považuje za jeden z nejbolestivějších nedodělků.

Prokopská ulice - Tato ulice je dlouhodobým hříchem vůči „Březohorákům“, přičemž její stav neodvratně spěje k havárii. V současné době vyvíjí vedení radnice maximální snahu o přípravu projektu na plynofikaci. Na fondu vodohospodářského majetku jsou nashromážděny finanční prostředky potřebné k celkové rekonstrukci Prokopské ulice včetně inženýrských sítí.

Prokopská ulice se dostává na čelní místo v pořadí projektů obměny vodohospodářského majetku a majetku silničního hospodářství.

„Smart City“ - Chytré město a zeleň ve městě - v polovině června tohoto roku podalo město žádost o dotaci jejímž cílem je přiblížit město Příbram k pojetí „smart city“. Náš projekt prošel úspěšně prvním stupněm hodnocení a existuje reálná šance na získání 4 milionové dotace.

Výsledkem by mělo být zpracování na sebe vzájemně navazujících koncepcí (včetně pasportu zeleně), které umožní městu Příbram čerpat z připravovaného velkého programu národních dotací do rozvoje „smart cities“.

Pro pejskaře - K realizaci je připraveno zbudování psího parku naproti Junioru a skateparku. Nákladem cca 3 mil. korun bude pravděpodobně ještě v letošním roce zrekonstruován psí útulek v Lazci, aby se i Příbram mohla hlásit k městům, které se umí postarat o čtyřnohé přátele.

Nová železniční zastávka - ponese jméno „Příbram - sídliště“ a bude zbudována naproti Junior klubu. Přípravné práce jak na straně města, tak na straně SŽDC postupují prozatím bez vážnějších problémů. Očekávatelný termín realizace je do dvou let.

Kultura a sport

Kultura ve městě - Město Příbram přispívá v oblasti kultury těmto vlastním organizacím:

Divadlo Antonína Dvořáka29,0 mil. Kč / rok
Galerie Fr. Drtikola2,8 mil. Kč / rok
Knihovna Jana Drdy14,4 mil. Kč / rok

Ve všech třech případech se jedná o úroveň příspěvků, které zaručují těmto organizacím jejich bezproblémový chod. Eventuální snížení příspěvků by však bylo experimentem, který by se nemusel podařit. Podporujeme proto jejich zachování v uvedené výši.

Neziskovým organizacím přispívá město na kulturní činnost prostřednictvím programových dotací v oblasti kultury 1,6 milionu Kč.

Významná je pro úroveň městských akcí i podpora příbramských podnikatelů, která v některých letech dosáhla i částek několika milionů korun.

Každý, kdo se jen trochu o kulturní dění v Příbrami zajímá, pociťuje silný rozmach kulturního a společenského života v našem městě. Město Příbram se stává skutečným centrem kultury, sportu a oddechu pro široké okolí.

Z důvodu posílení tohoto trendu budeme podporovat vznik kulturního centra, které bude všechny kulturní, společenské a sportovní akce koordinovat.

Kulturní dům - náš „Kulturák“ je památkově chráněný objekt, který dominuje urbanistické koncepci novodobého centra města.

Rekonstruován byl prozatím kinosál a jeho zázemí. Je hotova projektová dokumentace na úpravu hlediště v divadle a zhotovitel bude vybrán ještě letos. Proměnou projde ještě v letošním roce i vzhled a akustika estrádního sálu.

Bohužel stav celého komplexu je tristní. Některé budovy mají poškozenou statiku, zastaralé zateplení, dnešním požadavkům neodpovídající okna a střechy zralé k výměně. Nákladní výtah divadla je vyřazen z provozu, elektrorozvody ve většině komplexu jsou na hranici funkčnosti a trafostanice prakticky dosloužila. Rozpadává se hlavní vstup i slavná terasa a plocha před kulturákem. Rekonstruovat je nutné také foyer a schodiště. Jenom rozpočet na rekonstrukci tzv. Malé scény se blíží 30 milionům korun. Celkový rozpočet úplné rekonstrukce tohoto komplexu, který je a měl by zůstat kulturním srdcem města, se může blížit částce jednoho sta milionů korun.

Bude zapotřebí vyvinout velké úsilí k získání podpory ze státního rozpočtu bez jehož pomoci si město samo v této věci nepomůže. Možnou variantou je i etapizace postupných oprav plánovaná mnoho let do budoucnosti. Jednou z etap je například i zajištění bezbariérového přístupu v rámci celé budovy.

Sport ve městě - Sport už dávno není zbytnou součástí našeho života. Pro mnohé obyvatele města je sportování největším koníčkem a životní potřebou. Sport je také jednoznačně nejúčinnější, ne-li jedinou, prevencí proti kriminalitě mládeže.

Příbram bývala vyhlášená svým rozsáhlým a pestrým sportovním zázemím, a tato doba se pomalu vrací. Zpátky získává svoji úroveň zimní stadion, investuje se do tělocvičen, některá školní sportoviště již byla zrekonstruována a další rekonstrukce jsou připravovány.

Na řadě je sportoviště ZŠ Březové hory s novým běžeckým oválem, jehož dokončení lze očekávat ještě v letošním roce. Bylo by chybou, kdyby se rekonstrukce dalších sportovišť měly pozastavit.

Pro mládež byl zbudován skatepark a pro všechny věkové skupiny in-line dráha. Do budoucna bude zapotřebí navázat na tento trend budováním dalších menších i větších cyklistických možností. Do projektu jihovýchodního obchvatu města se podařilo prosadit nadúrovňové křížení cyklostezky směrem na Brod a do Brd.

Věříme, že rozvoji cyklistiky přispěje i 600 m dlouhý cyklotrail na Drkolnově a cyklostezka do Bohutína. Obojí má reálnou šanci být zrealizováno ještě do konce letošního roku. V rámci participativního rozpočtu bude vypracována studie cyklodopravy v Příbrami.

Pracujeme na strategii rozvoje sportu a sportovních zařízení ve městě.

Sociální politika města

Nově založené Centrum zdravotních a sociálních služeb se stalo největší příspěvkovou organizací města. Koncepce sociálních služeb byla nastavena, je plně funkční a ve spolupráci s ostatními neziskovými organizacemi působícími na poli sociálních služeb zajišťuje dostupnost služeb v Příbrami a okolí.

Zkapacitnění domova pro seniory - Současná kapacita domova pro seniory je 58 lůžek. Čekací listina na umístění v domově seniorů však obsahuje více než 180 žadatelů, z nichž mnozí již přesáhli věk 85 let. V současné době je dokončován projekt na rozšíření stávající kapacity našeho domova pro seniory o cca 24 lůžek.

Současně podalo Město Středočeskému kraji dva různé návrhy na zřízení krajského zařízení na území města Příbram. Již v příštích měsících by mělo padnout rozhodnutí, kterou cestou se Příbram v této mimořádně důležité záležitosti bude ubírat.

Město přívětivé pro občany se zdravotním omezením - v letošním roce bude dokončena rekonstrukce již šestého výtahu v domech s pečovatelskou službou. Před dokončením je rovněž výtah v Knihovně Jana Drdy

Velice komplikovaným se ukázal projekt výtahu do kulturního domu. Realizace samotného výtahu je pouze částí celkové koncepce (podmínka dotace), která v sobě zahrnuje krom jiného také zajištění bezbariérových tras ve městě a rozsáhlé stavební úpravy v komplexu kulturního domu, který je navíc památkově chráněným objektem.

V souvislosti s možným získáním dotace až do výše 5,1 milionu (z plánovaných celkových 8 milionů Kč) vyjednáváme také se zástupci Úřadu vlády a ministerstva kultury. Bude rovněž nutné překonat četné námitky památkářů.

Kromě seniorů a znevýhodněných osob budeme cílit i na mladé rodiny s dětmi. Budeme podporovat vznik rodinných center pro maminky s dětmi, kde by bylo možno vhodným a smysluplným způsobem trávit čas, získávat informace a setkávat se v komunitě.

Bytová politika města

Město Příbram vlastní a spravuje stovky bytů, jež spadají zejména do těchto kategorií: standardní, sociální, startovací, byty v DPS, služební, pro příjmově vymezené osoby a podporované byty zvláštního určení KoDuS.
Snahou města je mít vždy volné byty pro potřebné, ale také ke komerčnímu pronájmu.

Bytový fond města Příbram v současnosti čítá více než 600 bytů a 24 ubytovacích buněk na ubytovně města Příbram. Standardní byty jsou od září 2015 pronajímány na základě výběrového řízení za splnění dalších podmínek. Kritériem výběru je maximální výše nabízeného nájemného, přičemž minimální požadovaná cena nájmu činí 80 Kč/m2.

Od listopadu 2015 do března letošního roku bylo k pronájmu nabídnuto celkem 35 bytů v režimu „standardní“, některé opakovaně. Ze statistiky těchto pronájmů vyplývá, že ve 20 případech se do výběrového řízení nepřihlásil žádný uchazeč.

Z dat vyplývá, že město nabízí dostatek nájemních bytů, zdaleka však o ně není tak velký zájem, jak by se na první pohled mohlo zdát. Řešením je postupná rekonstrukce bytového fondu, která by měla zvýšit atraktivitu našich bytů zařazených do kategorie „standardní“.

Velký zájem je naopak o nově zrekonstruované byty v režimu „DPS“. Velký nedostatek pociťujeme u bytů v kategorii „sociální“, kde v současné době evidujeme více než 20 žadatelů.

Budeme i nadále podporovat systém prostupného bydlení, který se osvědčil a v mnohých případech již pomohl lidem, kteří dostali šanci začlenit se do společnosti.

Do budoucna bude nutné trvale sledovat poptávku ze strany občanů a podle situace přizpůsobovat i dělení bytů dle kategorií.

Město by mělo také pokračovat v bytové politice zahájené v březnu 2015 a postupně srovnávat ceny komerčně pronajímaných bytů s cenami běžnými na trhu.

Školství

Zřizovatel (město) prostřednictvím „odboru školství a kultury“ zajišťuje fungování 24 škol a školských zařízení. Pro dosažení větší flexibility a dostupnosti tohoto odboru všem zřizovaným školským subjektům budeme prosazovat oddělení školství jako samostatné gesce.

Dokončíme záměr zabezpečení městských škol a školských zařízení proti vstupu nežádoucích osob. Bezpečnost dětí a pedagogů je jednou ze základních priorit.

Tak jako se investuje v tomto volebním období (např. do půdní vestavby ZŠ v ulici 28. října, výměny střech a oken, tělocvičen, atd.) podpoříme, aby se i nadále investovalo do udržení a rozvoje budov, v nichž školy a školská zařízení sídlí.

Jsme si také vědomi toho, že nejen pěkná a dobře vybavená fungující škola, ale i kvalitní učitel s sebou přináší spokojenost žáků a rodičů.

Podpoříme uskutečňování výměnných pobytů žáků a pedagogů v rámci partnerství Příbrami s evropskými městy. Vzájemná výměna zkušeností a získávání jazykových dovedností má velký význam pro osobnostní rozvoj žáků a studentů a profesní růst pedagogů.

Doprava

Parkování ve městě - Doprava v klidu je bezesporu jedním z největších problémů města. V posledních dvou letech bylo ve městě Příbram zbudováno 6 parkovišť o ploše větší než jeden hektar. V této činnosti je třeba pokračovat.

Připravují se projekty a realizace parkovišť v ulici Legionářů, tř. Osvobození, ul. Gen. Kholla, Křižák 2 - ulice Školní, menší parkovací plochy uprostřed Drkolnova, Mariánské údolí, Březohorská, Pod haldou a další..

Již v roce 2019 bude třeba řešit neutěšenou situaci především v ulici Milínské. Tato ulice je z hlediska bezpečnosti a parkovacích možností jednou z nejhorších ve městě. Nezbytná bude na tomto projektu součinnost s ŘSD, neboť tato komunikace je v majetku státu.

Samostatným problémem je řešení parkování ve dvorech na sídlišti. Jsou zpracovány postupy na zjednodušené vyřizování menších parkovacích ploch ať už v režii města, fyzických osob nebo společenství vlastníků jednotek.

Znovu bude předložen projekt na parkovací dům u nádraží za účelem získání dotace.

Prověříme možnosti úpravy pravidel parkování rezidentů.

Městská hromadná doprava - Dne 30.11. 2019 dojde k vypršení 10-leté smlouvy mezi městem Příbram a společností Arriva Praha s.r.o. o provozování MHD Příbram.

V nejbližších měsících čekají město Příbram 2 veliké změny.

vysoutěžení nového dopravce, a to za nově nastavených standardů, mezi něž patří např. „průměrné stáří autobusů“, „max. stáří autobusů“, „nízkopodlažnost“ a další.. K této změně by mělo dojít v průběhu roku 2019.

přechod příměstské autobusové dopravy do systému „pražské integrované dopravy“ (PID). K této změně by mělo dojít na přelomu roku 2018/2019. Největším benefitem po přistoupení do systému „PID“ by mělo být snížení jednodenního i měsíčního jízdného pro cestující do Prahy (a všude tam, kde je systém PID již zaveden) v průměru o 20,- Kč/jízdenka/den. Nově vznikne možnost využití jakéhokoli hromadného dopravního prostředku (vlak, metro tramvaj, přívozy,atd.) při cestách v systému PID, a to vše na jednu jízdenku.

Silnice a chodníky - na rekonstrukce silnic, chodníků a autobusových zastávek již několik let není možno žádat o příspěvek ze státního rozpočtu. Město bude muset tak jako i v minulých letech provádět opravy komunikací pouze v rámci možností svého vlastního rozpočtu.

Výdaje samostatného oddělení silničního hospodářství činily v roce 2017 cca 38 milionů Kč, zatímco pro rok 2018 činí plánované výdaje tohoto oddělení téměř 42 milionů Kč.

Je nepříjemným faktem, že úplná náprava všech dluhů vůči kvalitě komunikací v Příbrami by si vyžadovala finanční injekce v řádu spíše stovek než pouhých desítek milionů korun.

Rozpočet kolem 40 milionů Kč bude do budoucna minimem, které město bude muset každoročně do komunikací ve městě investovat.

Majetek a ekonomika města

Celé hospodaření města je založeno na práci s rozpočtem. Utratit je možné pouze ty finanční prostředky, které jsou k dispozici. Pokud jednu kapitolu rozpočtu posílíme, musí se tak vždy stát na úkor kapitoly jiné.

K pochopení finanční situace města a jeho hospodaření je třeba se seznámit alespoň s několika základními údaji:

Celkové rozpočtované výdaje města pro rok 2018 činí 712.696.766,- Kč. Plánovaný rozdíl mezi výdaji a příjmy (schodek) letošního roku je kryt ze zůstatku finančních prostředků minulých let.

Celkové rozpočtované příjmy města pro rok 2018 činí 624.728.652,- Kč.

Plánované běžné výdaje města (to jsou ty, kterým se nelze vyhnout) činí 578.326 056,- Kč.

Z výše uvedených čísel vyplývá jedna velice podstatná okolnost: Rozdíl mezi celkovými příjmy města a celkovými běžnými (nutnými) výdaji činí necelých 50 mil Kč. Rozhodneme-li se tedy v jednom kalendářním roce např. pro rekonstrukci budovy Rudných dolů, nemůžeme již v tomtéž roce počítat s žádným dalším kapitálovým výdajem, aniž bychom zároveň nepřipustili snížení zůstatku finančních prostředků na účtech města.

Vždy bylo a vždy bude nesmírně obtížné určit jednu nebo dvě priority pro určité období a nepřipustit drolení rozpočtu do mnoha různých nápadů a nesklouznout k principu „od všeho nic“.

Město Příbram si v průběhu posledních 3 let nashromáždilo finanční prostředky ve výši cca 200 milionů Kč. V roce 2018 si proto mohlo dovolit značné navýšení výdajů směřujících především do oblasti obnovy vlastního investičního majetku, oprav komunikací a do nových investic města.

(Na účtech města je k 30.6.2018 k dispozici 122 milionů Kč. Dalších cca 40 milionů je našetřeno na účtech vodohospodářského, investičního, pozemkového a sociálního fondu)

Podrobný „rozpočet města na rok 2018“ a „střednědobý výhled rozpočtu města na léta 2019-2020“ naleznete na: stránce ekonomického odboru.

Nemovitosti v majetku města - Budovy v majetku města jsou ve většině případů ve velice zchátralém stavu. V horizontu několika desítek let nebude město schopno přistoupit k rekonstrukcím a opravám většiny svých budov.

Jako příklad může sloužit budova bývalých Rudných dolů, která je jednou z největších a historicky nejcennějších budov města. Přestože je tato budova umístěna v nejprestižnější části města, přímo na náměstí TGM, zeje v současné době prázdnotou a již dlouhá léta ji jenom oprašujeme a v zimě vytápíme prázdné prostory, aby je plíseň a hniloba neschvátily. Náklady na rekonstrukci jsou odhadovány na cca 60 milionů korun. Pokud bychom na úkor v podstatě všech jiných projektů nalezli v rozpočtu města tak ohromující částku, umožnilo by nám to sestěhovat většinu úřadů města do jedné, bezbariérově přístupné budovy.

Budoucí vedení města by mělo v nedaleké budoucnosti nalézt odvahu a především co nejširší politickou podporu k rozhodnutí zbavit se nepotřebných budov, jejichž oprava a rekonstrukce neúměrně zatěžují rozpočet města.

Zchátralé budovy je třeba prodat a naplnit fond investic do takové míry, která umožní opravu všech ostatních budov města. Jen tak bude možné nakládání s investičním majetkem města definitivně ozdravit.

VHM - Město Příbram je vlastníkem drtivé většiny vodovodních sítí, kanalizací, čistírny odpadních vod, vodojemů, úpraven vody a dalšího vodohospodářského majetku v celkové hodnotě přesahující 2 mld. korun. Tomuto majetku je třeba věnovat náležitou péči, která je finančně, odborně a organizačně mimořádně náročná, přičemž před očima běžného občana je skryta povětšinou pod zemí.

Tím spíše město nesmí v této činnosti nikdy polevit a musí každý rok věnovat prostřednictvím svého vodohospodářského fondu na obnovu VHM částku blížící se 30 milionům korun.

(Objem fin. prostředků na účtu fondu vodohospodářského majetku činil k 30.6.2018 17.529.955,- Kč.)

Pozemková politika - město by se i nadále mělo stavět vstřícně k požadavkům občanů projevujících zájem o pozemky ve městě i mimo něj.

Veškeré finanční prostředky získané prodejem pozemků města by se měly nadále kumulovat na pozemkovém fondu, ze kterého je třeba nakupovat pozemky, které jsou pro město strategické.

(Objem fin. prostředků na účtu pozemkového fondu činil k 30.6.2018 9.854.000,- Kč.)

Městská policie a bezpečnost ve městě

Do městské policie a do bezpečnosti ve městě byly v posledních letech investovány značné finanční prostředky. Městská policie byla dovybavena automobily, novými osobními prostředky strážníků, elektrickými koloběžkami pro okrskovou službu a především novým dohledovým centrem. Navíc, všech 19 kusů zastaralých kamer bylo nahrazeno zcela novými špičkovými zařízeními, která jsou schopna poskytovat velmi detailní informace o dění na důležitých komunikacích a veřejných prostranstvích ve dne i v noci. Jen v letošním roce přibude ke zmíněným 19 kamerovým bodům dalších 7, které budou nově monitorovat následující oblasti: Drkolnov-Šachetní, Čechovská, „Křižáky“-Budovatelů, Plzeňská, Čs. Armády, Junior klub a Nový rybník.

Dohledové kamery ve městě zásadním způsobem přispívají k odhalování pachatelů majetkové i jiné trestní činnosti a pomáhají chránit majetek a zdraví občanů. Pokud stojíme o skutečně bezpečné město, měli bychom v tomto trendu pokračovat.

Nově byla zavedena mobilní aplikace pro strážníky, která umožňuje zjednodušený a rychlý přístup k informacím a okamžitou reakci.

Za zmínku také stojí vynikající součinnost mezi městskou a státní policií, což zdaleka není tak samozřejmá věc, jak by se na první pohled mohlo zdát.

Například, díky této spolupráci mají občané města k dispozici trvale aktuální webový portál „Bezpečná Příbram“, na kterém jsou k dispozici všechna aktuální data týkající kriminality a jejího objasňování ve městě Příbram.

(Výše uvedená data pocházejí se serveru „ bezpecnapribram.cz “ a zachycují vývoj kriminality ve městě Příbram v prvních 5-ti měsících každého příslušného roku)

Varovný systém „Infoservis“ byl zřízen za účelem včasného informování občanů. Budeme nadále pracovat na jeho dalším rozvoji.

Jednotky požární ochrany města - Město je zřizovatelem 3 jednotek sboru dobrovolných hasičů, a to Březové hory, Zdaboř a Lazec, kde v současné době působí celkem 45 dobrovolných hasičů. Spolupráci mezi městem a těmito jednotkami nelze hodnotit jinak, než jako nadstandardní. Jejich profesionalita se neustále zvyšuje. Dobrovolní hasiči nejenže jsou vždy připraveni ke kvalifikovaným zásahům, ale ochotně se účastní všech větších akcí, které ve městě probíhají. Dík patří také samozřejmě výborné spolupráci s profesionálními jednotkami HZS.

Město by si i nadále mělo obětavosti jednotek dobrovolných hasičů vážit a nebrat ji jako samozřejmost.

Nezaměstnanost

Doby, kdy město Příbram stálo v čele tabulky měst s nejvyšší nezaměstnaností ve Středočeském kraji jsou pryč. V polovině tohoto roku klesla nezaměstnanost ve městě Příbram pod 3,3% a město Příbram se tak došplhalo na historické minimum své polistopadové éry.

Z deseti největších měst Středočeského kraje jsme se ze samé špice posunuli doprostřed pelotonu na 5. místo a nezaměstnanost v Příbrami klesá rychleji než v jakémkoli jiném městě středních Čech. Co více, v polovině tohoto roku nabízeli zaměstnavatelé 2.100 pracovních míst.

Město ožilo, jeho obyvatelé si zvykají zůstávat ve městě i přes víkend, podnikatelům a živnostníkům ve službách se daří lépe než kdy dříve. Město by tento trend nemělo opouštět a mělo by se naopak snažit o to, aby se Příbram stala magnetem i pro přespolní.

Otevřenost radnice a nekorupční prostředí

Za poslední 4 roky nevznikla ani jediná korupční aféra. O přidělování veřejných zakázek se nerozhoduje za zavřenými dveřmi, výběrové komise jsou vždy minimálně pětičlenné a prostor v nich vždy dostávají i zástupci opozice. Soutěžící mají vždy možnost osobně se zúčastnit otevírání obálek. Z hlediska transparentnosti nebylo za poslední 4 roky napadeno ani jediné výběrové řízení.

Otevřenost a transparentní chování radnice, stejně tak jako možnost online sledování jednání zastupitelstva by měly být do budoucna samozřejmostí.

Rychlé kontakty

Hnutí ANO Příbram

Email:    info@anopribram.cz
Web:    www.anopribram.cz